Vi på kinnekulledesign anser att materialet och känslan det förmedlar är det viktiga . Därför väljer vi att jobba i virke som i möjligaste mån fått växa upp i vår närmiljö .

 

Ekologiskt, närodlat och miljömässigt hållbart är ledord i vår verkstad .

Ek under torkning.